Inschrijvingen

Kennismaking met de school?

Heb je interesse in onze school en zou je de school eens willen bezoeken?
Dat kan elke dag! Voor nieuwe gezinnen maken we graag tijd om kort de werking van onze school voor te stellen
en aansluitend een rondgang te maken doorheen de school.
Graag een seintje via mail naar directie@ourodenberg.be of per telefoon op 016/56 12 58 of 0478/91 20 10.
 
In alle basisscholen van Aarschot starten in de loop van 2021 op een gezamenlijk moment de inschrijvingen voor kinderen geboren in 2019.
Eens deze datums gekend zijn, maken we ze bekend via onze website.
Wie graag een mail ontvangt op dat moment, mag een mailtje sturen naar directie@ourodenberg.be . Dan brengen wij jullie graag op de hoogte.

Kinderen geboren in 2018 of vroeger kunnen op elk moment worden ingeschreven indien er vrije plaatsen zijn in de klas.
 
 
Voor schooljaar verliepen de inschrijvingen digitaal.
Hieronder kan je de informatie van vorig schooljaar rond de inschrijvingen vinden.
 
Via volgende link kom je bij het registratieformulier terecht:
 www.ourodenberg.be/onlineinschrijvingen
Na het invullen van alle velden*, klik je op 'verzenden'.
De school krijgt een melding en jij krijgt een bevestiging van de registratie.
 
Nadien neemt de school via mail contact op om de inschrijving te bevestigen en de nodige documenten in orde te brengen. (Indien een leerjaar volzet is, neemt de school ook contact op om samen mogelijke oplossingen te bespreken.)
 
Wie niet in de mogelijkheid is om online in te schrijven, mag op 2 juni vanaf 9 uur telefoneren naar de school op 016/56 12 58.
Samen met jou aan de telefoon vullen wij dan het online registratieformulier in.
 
Hieronder kan je een overzicht vinden van de gegevens die online dienen ingevuld te worden, zodat je op dat moment al de gegevens bij de hand hebt.
 
Wie vragen heeft, mag ons steeds contacteren via mail of telefoon.
Wij proberen iedereen zo goed mogelijk te helpen.
(Er wordt vanuit de overheid gevraagd om het hoogst behaald diploma van moeder aan te duiden.)


Nodige gegevens online inschrijving
Contactgegevens moeder
* Voornaam en naam
* Straat + huisnummer
* Postcode+gemeente
* Emailadres
* Telefoonnummer

Contactgegevens vader
* Voornaam en naam
* Straat + huisnummer
* Postcode+gemeente
* Emailadres
* Telefoonnummer

Gegevens kind
* Voornaam en naam
* Straat + huisnummer
* Postcode+gemeente
* Geslacht
* Nationaliteit
* Geboortedatum
* Geboorteplaats
* Rijksregisternummer
* Inschrijving voor volgende klas in 2020-2021
- onthaalklas
- 1 ste kleuterklas
- 2 de kleuterklas
- 3 de kleuterklas
- 1 ste leerjaar
- 2 de leerjaar
- 3 de leerjaar
- 4 de leerjaar
- 5 de leerjaar
- 6 de leerjaar

Andere gegevens
* Hoogst behaalde diploma van moeder
- lager onderwijs niet afgewerkt
- lager onderwijs afgewerkt
- lager secundair afgewerkt
- hoger secundair afgewerkt
- hoger onderwijs afgewerkt (bachelor, master, ...)

* Geniet het gezin reeds een schooltoelage?
* Is er een verslag voor het buitengewoon onderwijs?
* Wij zijn akkoord met het pedagogisch project (visietekst) en het schoolreglement (zie
website van de school)

----------------------------------------------------------------------------------------------
Inschrijving kleuters geboortejaar 2018 en inschrijvingen voor andere klassen.

Inschrijvingen in de basisscholen in Aarschot worden opgeschoven.

Er is vanuit het Ministerie van Onderwijs beslist om de inschrijvingen omwille van het Coronapandemie ( https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus )op te schorten.
Kinderen die al ingeschreven zijn, blijven ingeschreven!
Voor meertalig informatie over Corona: Klik HIER

Nieuwe inschrijvingsperiodes: zie website www.naarschoolinaarschot.be

De basisscholen hebben samen met het LOP Aarschot besloten om de inschrijvingsperiodes op te schuiven. Hieronder vind je de nieuwe inschrijvingsperiodes. Dit is uiteraard afhaankelijk van de Coronamaatregelen.

 

Om de onderwijskansen van alle kinderen te vergroten, gelden er sinds enkele jaren nieuwe regels om in te schrijven in een school. Deze regels hebben betrekking op onder meer de start van de inschrijvingen, het aantal plaatsen in een school, de voorrangsperiodes, …

Onderstaande afspraken gelden voor alle basisscholen van Aarschot.

De inschrijvingen van alle kindjes geboren in 2018 (ook al kunnen ze tijdens het schooljaar 2020-2021 niet meer instappen) en nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2020-2021 verlopen als volgt:

. voorrangsperiode broers/zussen en kinderen van personeel (van 2 t.e.m.13 maart 2020):  kinderen van dezelfde leefentiteit en kinderen van het personeel kunnen ingeschreven worden

. voorrangsperiode sociale mix (van 2 tot en met 15 juni 2020): 
alle Aarschotse scholen streven naar een juiste verhouding tussen indicator- en niet-indicatorleerlingen*. Deze manier van werken verhoogt de gelijke kansen voor alle kinderen.

 . opvisperiode: 
tijdens deze periode nemen de scholen contact met de leerlingen die in de wachtrij staan (=  uitgestelde inschrijving) om hen definitief in te schrijven of een weigeringsdocument te bezorgen

. vrije inschrijvingsperiode (vanaf 22 juni 2020):
de vrije inschrijvingen lopen door tot en met 30 juni 2021

. einde wachtlijst geweigerde leerlingen 2020-2021:
vanaf 8 oktober 2020 vervalt de wachtlijst van geweigerde leerlingen  met uitzondering van de ingeschreven leerlingen van het  geboortejaar 2018

Heb je interesse om je zoon/dochter in te schrijven in onze school, maar je kent de school nog niet? Geen probleem!
Voor nieuwe ouders doen we graag een infomoment/rondleiding in de school eens de school terug open is. (+/- 1,5 uur)
Zou dat passen voor jullie?

Geef maar een seintje (0478/912010 of directie@ourodenberg.be) dan bekijken we wanneer het past of geven we reeds wat uitleg via telefoon of videochat.

 

Hartelijke groet,

Nicole Alaerts en Davy Heremans
directieteam


*(Niet)indicatorleerlingen: kind geniet niet/wel van schooltoelage
                                       mama heeft wel/niet diploma secundair onderwijs