.
Onze school

Schoolvisie

De schoolvisie is de leidraad voor de werking binnen onze school. Ons team staat elke dag klaar om de inhoud hiervan waar te maken in de klas. Ontdek waar wij als school voor staan!

Schoolvisie

Visietekst:

Onze school heeft een lage drempel,
elk kind telt, niemand krijgt een stempel.

We geven onderwijs op maat,
of het nu makkelijk of moeilijk gaat!

Kennis is niet onze enige zorg,
wij staan voor een breed aanbod borg.

Leren op school is een begin,
maar regelmatig stappen we met de kinderen de wereld in.

Ons kan je heel wat nieuwe dingen vragen,
alles wordt door het hele team gedragen.

Het rust niet alleen op onze schouders,
we kunnen ook rekenen op onze ouders!

We gaan met iedereen positief op weg,
het is in plustaal dat ik het zeg.

Handelen doen we vanuit onze christelijke achtergrond…
en zo is de cirkel rond.

Als vrije katholieke basisschool, verankerd in de leefgemeenschap van Ourodenberg, laten we ons bij het realiseren van ons schooleigen onderwijs- en opvoedingsproject inspireren door de ‘Opdrachten voor het Katholiek Basisonderwijs in Vlaanderen’, de kern van het ‘Opvoedingsconcept voor het Katholiek Basisonderwijs in Vlaanderen’.

Binnen de vijf opdrachten leggen we eigen accenten:

  1. Wij werken aan een christelijke school.
  2. Wij werken aan een degelijk en samenhangend onderwijs.
  3. Wij werken aan de ontplooiing van elk kind vanuit een brede zorg.
  4. Wij werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat.
  5. Wij werken aan de school als gemeenschap.

Meer over onze school