Onze school

Leerlingenraad

We luisteren naar de stem van onze leerlingen en hebben een leerlingenraad. Deze kinderen worden betrokken bij onze schoolwerking. Samen school maken doen we samen!

Leerlingenraad
De leerlingenraad in het algemeen:

Volgens het Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad moet een lagere school ervoor zorgen dat leerlingen hun mening kunnen geven. Vaak gebeurt dit via een leerlingenraad. Volgens dit decreet is de belangrijkste taak van de leerlingenraad inspraak hebben in het schoolbeleid.

Meer informatie over de leerlingenraad kan u vinden in deze flyer van de scholierenkoepel.

Een foto van de leerlingenraad volgt nog!

Meer over onze school